Firat University Journal of Science
Call for papers

Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri dergisi 2002 yılından bu yana yılda 2 sayı (Eylül, Mart) olarak Türkçe makalelerle yayın hayatına devam etmektedir. Fen bilimlerinin bilgi tabanına ve teknolojik gelişmelere ışık tutması amacıyla fen bilimlerinde yapılmış deneysel ve teorik ilerlemeleri konu alan özgün araştırma makalesi türündeki çalışmalara yer verilmektedir. Bilimsel içeriğin doğru ve uygun olarak verilebilmesi için tüm yazılar, konusunda uzman en az iki hakeme değerlendirilmek üzere gönderilir. Değerlendirme süreci sonunda olumlu görülen makaleler en kısa sürede yayımlanmak üzere baskı sıralamasına alınır ve makale değerlendirme süreci sorumlu yazara bildirilir.
Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri dergisi, Fen alanlarında orijinal bir araştırmayı kısa bir litaratür bilgisi ile birlikte bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan yazıları kabul etmektedir. Çalışmanın özgün ve mutlaka uluslararası bilime katkısı olmalıdır.
Fen Bilimleri Dergisi 2017 yılı itibariyle aşağıda listelenen veri tabanları tarafından taranmaktadır:
GOOGLE SCHOLAR
EBSCO
AKADEMİK DİZİN
Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi https://dergipark.org.tr/en/pub/fufbd